(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá tác động của phương án, lộ trình thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện đối với giá điện bán lẻ trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đời sống kinh tế xã hội, đồng thời xem xét ảnh hưởng của việc này đối với các doanh nghiệp ngoài Tập đoàn điện lực Việt Nam đang thực hiện chương trình xã hội hóa đầu tư đường dây truyền tải điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện phương án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2020.

Chí Kiên