(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến 2018”.
Ảnh minh họa

Dự án trên thuộc Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018 tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu của dự án là tập trung đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo yêu cầu trang bị tối thiểu cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH hiện có và thành lập mới; ưu tiên đầu tư cho các đội Cảnh sát PCCC và CNCH bảo vệ các địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, các quận, huyện trọng điểm về công tác PCCC và CNCH.

Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả việc tiếp nhận thông tin và công tác chỉ huy điều hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tập trung trang bị cơ bản phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012.

Theo đó, dự án sẽ đầu tư mua sắm các phương tiện PCCC và CNCH cơ giới, phương tiện thông tin liên lạc chỉ huy chữa cháy và một số phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khác phục vụ công tác PCCC và CNCH; đầu tư trang bị các trung tâm thông tin chỉ huy điều hành PCCC và CNCH tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm về kinh tế - xã hội.

Dự án được thực hiện với tổng mức vốn đầu tư hơn 4.580 tỷ đồng.

Phương Nhi