(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, với tỉnh Thái Nguyên, Chính phủ quyết nghị điều chỉnh toàn bộ 1.359,86 ha diện tích tự nhiên và 10.262 nhân khẩu của xã Hùng Sơn huyện Đại Từ để thị trấn Đại Từ quản lý và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn.

Điều chỉnh 339,77 ha diện tích tự nhiên và 2.333 nhân khẩu của xã Động Đạt huyện Phú Lương; 388,08 ha diện tích tự nhiên và 1.744 nhân khẩu của xã Phấn Mễ huyện Phú Lương để thị trấn Đu quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn, huyện Đại Từ có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 28 xã; huyện Phú Lương có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 14 xã.

Còn với tỉnh Quảng Ngãi, Chính phủ quyết nghị điều chỉnh 10.054,42 ha diện tích tự nhiên, 99.701 nhân khẩu của huyện Sơn Tịnh (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Sơn Tịnh và 9 xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ) và 2.243,48 ha diện tích tự nhiên, 46.165 nhân khẩu của huyện Tư Nghĩa (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An) để thành phố Quảng Ngãi quản lý.

Thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi  trên cơ sở toàn bộ 926,4 ha diện tích tự nhiên và 14.148 nhân khẩu của thị trấn Sơn Tịnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường, thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 14 xã.

Hoàng Diên