(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, tại Quyết định 1289/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân.

Tại Quyết định 1315/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 1288/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Tùng Lâm, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nghỉ hưu theo quy định.

Hoàng Diên