(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 2, số 3 tại 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hải Phòng và lốc, sạt lở tại Cà Mau.

Ảnh minh họa
Cụ thể, trích 165 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2013 hỗ trợ các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 2, bão số 3 và một số thiên tai khác (thực hiện cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông).

Số tiền trên phân bổ như sau: Quảng Ninh 10 tỷ đồng, Hải Phòng 50 tỷ đồng (ngoài cứu trợ đột xuất, ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp đê biển Cát Hải), Thái Bình 5 tỷ đồng, Nam Định 25 tỷ đồng, Phú Thọ 10 tỷ đồng (xử lý sự cố sạt đê hữu sông Thao), Thái Nguyên 5 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷ đồng, Nghệ An 25 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng, Cà Mau 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tạm ứng 53 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2013 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo qui định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ cụ thể: Quảng Ninh 8 tỷ đồng, Hải Phòng 5 tỷ đồng, Thái Bình 15 tỷ đồng, Nam Định 10 tỷ đồng và Nghệ An 15 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và qui định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai, sớm ổn định sản xuất.

Hoàng Diên