(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 38,72 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Đề án trí thức trẻ của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2017.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.

Chí Kiên