(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1246/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Ông Doãn Thế Cường sinh năm 1958, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ông Doãn Thế Cường từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Hưng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; Chủ tịch HĐND thị xã Hưng Yên; Bí thư Thị ủy Hưng Yên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Tại Quyết định 1245/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thông, để nhận nhiệm vụ mới.

* Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1248/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định 1247/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo quy định.

 Hoàng Diên