(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha bao gồm: Phần diện tích Khu kinh tế hiện hữu là 22.140 ha và phần diện tích mở rộng khoảng 400 ha toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Phạm vi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải được xác định gồm: Ranh giới phần diện tích hiện hữu được xác định tại Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 2/1//2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và ranh giới phần mở rộng được xác định theo quy hoạch Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là khu kinh tế tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Khu kinh tế này được xác định là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm; Kinh tế hàng hải (trọng tâm là phát triển dịch vụ cảng), trung tâm công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại.

Hoàng Diên