(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn, góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.

Ảnh minh họa

Kết luận tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm và sự đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần bám sát tôn chỉ mục đích của Hội, thực hiện chức năng theo quy định, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn và nhu cầu của người dân; tổng kết và nhân rộng những mô hình, điển hình tốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chữ thập đỏ nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, soạn thảo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan căn cứ Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ tại công văn số 2068/VPCP-TCCV ngày 27/10/2014 về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về hội quần chúng, nghiên cứu các đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội, chế độ phụ cấp công vụ.

Bộ Tài chính được giao bố trí đủ ngân sách cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.

Thủ tướng đồng ý việc xây dựng nhà số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh làm văn phòng làm việc và phục vụ các hoạt động chức năng của Hội Chữ thập đỏ và xây dựng Phòng khám điều trị kỹ thuật cao không lưu trú bệnh nhân (nếu đủ điều kiện) theo quy hoạch của thành phố tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan để xem xét và giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc xây dựng kho hàng cứu trợ tại tỉnh Phú Thọ và tại thành phố Đà Nẵng.

Tuệ Văn

Từ khóa: Hội Chữ thập đỏ , nhân đạo