(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Y tế phối hợp với các Bộ Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trang thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển nhân lực về trang thiết bị y tế.

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai được nhiều nội dung công việc, như xây dựng dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế, thực hiện Đề tài “Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu trang thiết bị y tế thiết yếu cho khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa các tuyến và khả năng đáp ứng của các cơ sở nghiên cứu, sản xuất trong nước”, góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản của các bệnh viện.

Tuy nhiên, các kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch mà Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế đã đề ra, nguồn nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế và cơ chế chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác này còn hạn chế.

Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, trong quý III/2013, ban hành văn bản hướng dẫn việc bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác trang thiết bị y tế thuộc Sở Y tế và các bệnh viện lớn.

Đồng thời Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quý IV/2013, xây dựng và thống nhất chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư trang thiết bị y tế, làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo mở mã ngành đào tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế bảo đảm chất lượng và tiến độ theo chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong tháng 8 năm 2013, đề xuất cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với một số loại trang thiết bị y tế theo dự án đầu tư.

Các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Công Thương rà soát toàn bộ các chính sách ưu đãi có thể áp dụng, vận dụng để khuyến khích, hỗ trợ sản xuất trang thiết bị trong nước, đề xuất các chính sách ưu đãi mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

Phương Hiển

Từ khóa: thiết bị , y tế