(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên BCĐ gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh.

BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết 70).

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghị quyết 70; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 70.

BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của BCĐ, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ.

Hoàng Diên