(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số lãnh đạo thuộc 3 Bộ và 3 Tập đoàn.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2014.

Các cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1/6/2014 gồm ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam; ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phương Nhi