(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án nâng công suất sản xuất bột nhựa PVC của Nhà máy sản xuất Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ từ 100.000 tấn/năm lên 153.000 tấn/năm vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Phan Hiển