(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1539/QĐ-TTg, Thủ tướng giao ông Trần Bá Huấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  

Đồng thời, tại Quyết định 1538/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đảm nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  

Hoàng Diên