(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Kiên Giang cần phối hợp chặt chẽ thực hiện Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc.

 

Xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế-hành chính vào năm 2020
Phó Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp tỉnh Kiên Giang luận cứ thật rõ về sự cần thiết xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho đảo Phú Quốc, tính khả thi và hiệu quả của Đề án, tham khảo đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về cơ chế, chính sách đối với đảo Vân Đồn, trên cơ sở đó chỉ rõ định hướng phát triển lâu dài và lộ trình thực hiện cho đảo Phú Quốc.

Phú Thủ tướng lưu ý, công tác quy hoạch định hướng phát triển Phú Quốc là rất quan trọng, phải có tầm nhìn dài hạn và đặt trong mối quan hệ khu vực Đông Nam Á, có sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Quy hoạch của Phú Quốc cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp tầm nhìn dài hạn. 

Tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc phải xem xét, lựa chọn nhà đầu tư trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư lớn, kỹ thuật cao và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại nhằm tạo điều kiện thông thoáng để phát triển đảo Phú Quốc.

Phú Quốc nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, có lợi thế quan trọng trong mối liên kết giao thông hàng hải, hàng không với các quốc gia trong khu vực và thế giới; có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Do sở hữu tiềm năng đặc biệt, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến 2010, tầm nhìn đến 2020. Tháng 5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Phú Quốc đến năm 2030.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020, đã xác định mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tê-hành chính vào năm 2020 với vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành; bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực; có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

Phương Hiển

Từ khóa: du lịch , đảo ngọc , Phú Quốc