(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Việt Nam là quốc gia biển, cần đánh giá đầy đủ, mở đường cho du lịch, thể thao thuyền buồm phát triển. Hiện chưa có quy định rõ ràng về đóng thuyền buồm, còn vướng mắc quy hoạch, đăng kiểm, vận hành thể thao, du lịch bằng thuyền buồm. Có quy định lỗi thời như buồm chỉ được căng khi đậu, căng để chạy thì chưa được phép, có resort sắm thuyền buồm chỉ để trang trí, chưa được dùng cho thể thao trên biển.

Về phản ánh trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý.

Phương Nhi