(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự tại Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại Quyết định 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Hà Huy Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Tại Quyết định 1898/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Nghĩa giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Diên