(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự UBND 3 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Long An.

Cụ thể, tại Quyết định 1309/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, tại Quyết định 1308/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Giàng Thị Hoa để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Bắc Kạn, tại Quyết định 1312/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lý Thái Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định 1311/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Văn Phúc Thụ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định 1310/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn chuẩn việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Du, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cù Ngọc Cường, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn để nhận nhiệm vụ mới.

Còn với tỉnh Long An, tại Quyết định 1307/QĐ-TTg,  Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trịnh Việt Hồng, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1306/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Tấn Dũng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nhận nhiệm vụ mới; ông Nguyễn Văn Kìa, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên