(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1437/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, tại Quyết định 1436/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Quốc Việt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, nghỉ công tác để chữa bệnh.

Hoàng Diên