(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1671/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại tá Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đồng thời, tại Quyết định 1670/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016, để nhận nhiệm vụ mới đối với: Ông Lê Minh Hiền, Thiếu tướng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Minh Thượng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

Hoàng Diên