(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Thi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định 1367/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Thiện Toàn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên