(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1618/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Dũng, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Tại Quyết định 1624/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh  Phú Yên.

Đồng thời, tại Quyết định 1623/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Hóa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên