(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại các Quyết định 2538/QĐ-TTg, 2539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại các Quyết định 2531/QĐ-TTg, 2534/QĐ-TTg, 2535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới; ông Quách Việt Tùng và ông Trần Thành Nghiệp, để nghỉ hưu trước tuổi  theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Tại Quyết định 2536/QĐ-TTg2537/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Trọng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định 2532/QĐ-TTg2533/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Bà Trần Thị Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Mai Phước Hưng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.

Chí Kiên