(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa.

Cụ thể, tại Quyết định 2569/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Doãn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Doãn Văn Hưởng sinh năm 1956, quê quán Hà Nội.

Trước khi được phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Doãn Văn Hưởng từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại Quyết định 2568/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Thanh Hóa, tại Quyết định 2562/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, tại Quyết định 2561/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đỗ Quốc Cảnh, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Diên