(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 869/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Ông Lưu Xuân Vĩnh sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Thuận.

Ông Lưu Xuân Vĩnh từng giữ các chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đồng thời, tại Quyết định 865/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thanh để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 870/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.

Hoàng Diên