(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, sẽ có 6 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 được soạn thảo, trình vào đầu năm 2015. Toàn bộ số văn bản này sẽ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo.

Theo phân công, Nghị định quy định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp, sẽ được trình vào tháng 2/2015.

2 Nghị định sẽ trình vào tháng 4/2015 gồm: Nghị định quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, ngưới có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo dạy cho người khuyết tật và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo, trình lần lượt vào các tháng 3,4,5/2015 gồm: Quyết định về chính sách hỗ trợ người học là phụ nữ, lao động nông thôn khi tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định về chính sách nội trú đối với người học nghề nghiệp; Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với từng văn bản; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, trình văn bản.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; nhà giáo và người học; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề theo hướng mở rộng phạm vi, điều chỉnh đến đối tượng các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần đối mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

Theo đó, trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp gồm: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và trường cao đẳng. Trường cao đẳng được tách ra khỏi giáo dục đại học, trở thành một cơ sở của giáo dục nghề nghiệp.

Hoàng Diên