(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Lâm Bỉnh Vinh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Nam, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi