(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hải Dương và thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1353/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Tỏ, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính.

Tại Quyết định 1352/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-  2016 đối với ông Bùi Mậu Quân, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Với thành phố Cần Thơ, tại Quyết định 1351/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Minh Kha, Đại tá, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định 1350/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Hà Nghĩa Lộ, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Thanh Cần, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Diên