(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo đó, tại Quyết định số 1279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đào Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Đình Thịnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi