(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND thành  phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 666/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Ông Lý Thái Hải sinh năm 1960, quê quán tỉnh Cao Bằng. Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, tại Quyết định 665/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Ngọc Đường, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hoàng Diên