(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020.

24 Ủy viên Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 là lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng Tiểu ban Nội dung, Trưởng Tiểu ban Lễ tân và Trưởng Ban Thư ký.

Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu Cần là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng làm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa.

Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế là Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam.

Các Trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 quyết định danh sách thành viên, quy chế hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.

Ủy ban có nhiệm v