(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 1206/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Một góc thành phố Móng Cái

Sau khi thành phố Móng Cái được công nhận đô thị loại III (năm 2007), thành phố Móng Cái đã tích cực phát huy mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hoá đô thị, tăng quy mô dân số.

Thành phố xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm; lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước; mở rộng, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến phố chính…

Trong những năm gần đây, thành phố Móng Cái đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, bình quân 5 năm đạt 16,4%, gấp 1,23 lần so với giai đoạn 2006 – 2010 (13,3%/năm), vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 3.417 USD/ người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố bình quân năm 2017 đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Chí Kiên