(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế nhân dịp 5 năm thành lập.

Hội nghị trên sẽ diễn ra trong thời gian nửa đầu tháng 4/2019 với chủ đề "Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững".

Mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về Hội nhập quốc tế và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới", với trọng tâm là thời kỳ 2014-2019, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp tăng cường hội nhập quốc tế phù hợp trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị sẽ có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước theo dõi lĩnh vực đối ngoại; các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam; một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam...

Minh Hiển