(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế cần tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vực tư nhân, chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức.

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 392/TB-VPCP về triển khai kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế cần có quy định cụ thể, các nhân viên y tế hiện đang làm việc trong hệ thống công lập cam kết khi hành nghề khám, chữa bệnh ở khu vực tư nhân phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy định hiện hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành để quản lý chặt hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân.

Đồng thời rà soát lại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo các cơ sở y tế tư nhân khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề do cơ quan y tế cấp.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường trước 10/11

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo UBND cấp dưới rà soát lại quy trình và phương pháp quản lý, trên tinh thần huy động sự tham gia tích cực của các cấp xã, phường, không tạo sơ hở để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân làm trái pháp luật; đồng thời, xử lý nghiêm, buộc ngừng hoạt động đối với những trường hợp không đủ điều kiện hành nghề.

UBND thành phố Hà Nội phải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong vụ việc ở Thẩm mỹ viện Cát Tường trước ngày 10/11 tới.

Cũng liên quan đến vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tổ chức sinh hoạt rộng rãi trong toàn bệnh viện để lên án hành động của cá nhân bác sỹ ở Thẩm mỹ viện Cát Tường; yêu cầu toàn bộ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế trong bệnh viện khi tham gia hành nghề ở các cơ sở y tế tư nhân phải có văn bản cam kết hành nghề theo đúng quy định của pháp luật và đúng đạo đức nghề nghiệp gửi Giám đốc Bệnh viện.

Bên cạnh đó rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên của Bệnh viện để đảm bảo các nhân viên y tế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân.

Bệnh viện cần tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Phan Hiển

 

Từ khóa: bác sỹ , y tá , bệnh nhân