(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân.

Cụ thể: Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân nói chung, nhất là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời khẩn trương rà soát các quy định có liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Tăng cường tập huấn về quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế trên toàn quốc.

Đối với UBND các tỉnh TP trực thuộc Trung ương, cần đề cao trách nhiệm quản lý địa bàn, trực tiếp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đóng trên địa bàn; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

 

Bình Minh