(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần quan tâm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; bảo đảm thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

 

Một góc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Đồng thời nâng cao năng lực các doanh nghiệp trong nước để tăng cường hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư chế biến sâu các sản phẩm có lợi thế của địa phương gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là cải cách chế độ công chức, công vụ, trong đó tập trung vào Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giảm biên chế, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, từng bước đưa công tác chống buôn lậu chuyển biến rõ nét. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để tội phạm, hoạt động buôn lậu lộng hành; kiên quyết đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, buôn lậu, ma túy hoạt động trong địa bàn, xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu.

Tỉnh Tây Ninh cũng cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo; xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây Ninh đạt 9%, trong đó nông nghiệp tăng 4,9%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,7%, dịch vụ tăng 7,4%; thu ngân sách tăng 8,33%; xuất khẩu tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 432,3 triệu USD và có chuyển biến tích cực. Môi trường kinh doanh được cải thiện (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 xếp thứ 11, tăng 46 hạng so với năm 2012), hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm. Các lực lượng chuyên trách đã tích cực triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tội phạm trên địa bàn. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tuy tăng nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thu hút đầu tư trong nước chưa nhiều; tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn cao; an ninh nông thôn, công tác phòng ngừa tội phạm còn nhiều hạn chế, bất cập, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp.

Phan Hiển

Từ khóa: Khu công nghiệp , khu kinh tế