(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 755/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Tại Quyết định 756/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, tại Quyết định 754/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Xuân Tuyết, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên