(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập và là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Vũ Phương Nhi