(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu.

Cụ thể, thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Chủ tịch thường trực); Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; mời đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng  Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an;  Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thứ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính,  Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,  Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân;  Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân, Bộ Công an; Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, mời các đồng chí sau đây tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trường Ban.

Trụ sở Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu đặt tại Bộ Tư lệnh quân khu. Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu là Phòng Dân quân tự vệ, Bộ tham mưu quân khu.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 hàng năm hoặc giai đoạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo Học viện Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu

Cũng theo Quyết định, thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu do Tư lệnh quân khu làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chính ủy quân khu; Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng quân khu (Phó chủ tịch thường trực); các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy quân khu; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an.

Các Ủy viên Hội đồng: Chủ nhiệm Chính trị quân khu; Phó Tham mưu trưởng quân khu; Chủ nhiệm Hậu cần quân khu; Chủ nhiệm Kỹ thuật quân khu; Tư lệnh Vùng Hải quân (đóng quân trên địa bàn); Hiệu trưởng Trường quân sự quân khu; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn quân khu; Giám đốc, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học có trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn do Tư lệnh quân khu xác định; Trưởng phòng Tài chính quân khu; Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ tham mưu quân khu; Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục chính trị quân khu.

Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu do Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng quân khu làm Trưởng ban.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn; giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, huyện, xã trên địa bàn thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; chỉ đạo trường quân sự quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Tư lệnh quân khu phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Hoàng Diên