(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc thành lập một số phường tại 3 tỉnh Tây Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương.

Với tỉnh Tây Ninh, Chính phủ quyết nghị, thành lập phường Ninh Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.534,8 ha diện tích tự nhiên, 20.991 nhân khẩu của xã Ninh Sơn; thành lập phường Ninh Thạnh trên cơ sở toàn bộ 1.519,11 ha diện tích tự nhiên, 15.376 nhân khẩu của xã Ninh Thạnh và thành lập thành phố Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ 14.000,81 ha diện tích tự nhiên, 153.537 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Tây Ninh.

Sau khi thành lập phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: Thành phố Tây Ninh và các huyện: Hòa Thành, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu) và 95 đơn vị hành chính cấp xã (80 xã, 7 phường, 8 thị trấn).

Còn với tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ quyết nghị thành lập phường Khắc Niệm trên cơ sở toàn bộ 744,73 ha diện tích tự nhiên và 15.654 nhân khẩu của xã Khắc Niệm; thành lập phường Khúc Xuyên trên cơ sở toàn bộ 234,3 ha diện tích tự nhiên và 4.022 nhân khẩu của xã Khúc Xuyên và thành lập phường Phong Khê trên cơ sở toàn bộ 548,67 ha diện tích tự nhiên và 13.520 nhân khẩu của xã Phong Khê.

Sau khi thành lập 3 phường Khắc Niệm, Khúc Xuyên và Phong Khê thành phố Bắc Ninh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường (Đáp Cầu, Thị Cầu, Tiền An, Vệ An, Ninh Xá, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Suối Hoa, Đại Phúc, Võ Cường, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Phong Khê, Hạp Lĩnh, Vân Dương, Vạn An) và 3 xã (Nam Sơn, Kim Chân và Hòa Long).

Với tỉnh Hải Dương, Chính phủ quyết nghị thành lập phường Ái Quốc trên cơ sở toàn bộ 819,29 ha diện tích tự nhiên và 12.033 nhân khẩu của xã Ái Quốc; thành lập phường Thạch Khôi trên cơ sở toàn bộ 533,7 ha diện tích tự nhiên và 9.997 nhân khẩu của xã Thạch Khôi.

Sau khi thành lập phường Ái Quốc và phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường (Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Nhị Châu, Thanh Bình, Tân Bình, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Tứ Minh, Việt Hòa, Ái Quốc, Thạch Khôi) và 4 xã (Nam Đồng, An Châu, Thượng Đạt, Tân Hưng).

Hoàng Diên