(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 114/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn My, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, tại Quyết định 113/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Quang Cường, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng để nhận nhiệm vụ mới.

Phương Nhi