(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 57/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Hải Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định và ông Vũ Văn Rung, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Đồng thời, tại Quyết định 56/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Quang Tiến, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định và ông Trần Tất Tiệp, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, để nghỉ hưu.

 Phương Nhi