(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Cụ thể, ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Ủy viên thay ông Lê Tiến Châu; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Ủy viên thay bà Đặng Thị Bích Liên; ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Ủy viên thay ông Trần Xuân Hà; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Ủy viên thay ông Nguyễn Long Hải.

Chí Kiên