(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).
Ảnh minh họa

Dự án trên được thực hiện trong 48 tháng kể từ khi được phê duyệt với tổng kinh phí là 5.450.000 USD, bao gồm vốn ODA viện trợ không hoàn lại 4.750.000 USD; vốn đối ứng 14,7 tỷ đồng (tương đương 700.000 USD).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản dự án.

Mục tiêu dài hạn của dự án là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi đối với khu vực tư nhân thông qua việc tăng cường năng lực cho Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Kết quả của dự án mang lại là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp được rà soát và sửa đổi để giảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; xây dựng dự thảo luật mới về việc cho phép các tổ chức kinh doanh đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (TTĐKDNQG); cấp mã số doanh nghiệp thông qua Hệ thống TTĐKDNQG và lưu trữ, cung cấp báo cáo tài chính của doanh nghiệp (công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước).   

Đồng thời, Hệ thống TTĐKDNQG được nâng cấp cho phép tích hợp các loại hình doanh nghiệp mới, theo dõi việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của các doanh nghiệp này, cấp mã số doanh nghiệp trên Hệ thống TTĐKDNQG, bổ sung công nghệ khai thác dữ liệu và cải thiện hệ thống báo cáo.

Cùng với đó, năng lực của cán bộ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Phòng Đăng ký kinh doanh được nâng cao thông qua các hoạt động đào tạo...  

Phương Nhi