(Chinhphu.vn) – Tại Quyết định số 1846/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuệ Văn

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , bổ nhiệm , nhân sự , Thứ trưởng , Bộ Tài nguyên và Môi trường , Trần Quý Kiên