(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự các tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh, Hậu Giang

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964 tại xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị. Bà đã trải qua các cương vị công tác như Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư thành ủy Thành phố Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Duy Cường, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn nhân sự hai tỉnh Quảng Ninh và Hậu Giang.

Cụ thể, tại Quyết định 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Với tỉnh Hậu Giang, tại Quyết định 536/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Cảnh Tuyên.

Đồng thời, tại Quyết định 535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Nhơn để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi