(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tại Quyết định 177/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Lê Thị Hường, nguyên Giám đốc Sở tài chính thành phố Đà Nẵng để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi