(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1382/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Quốc Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, tại Quyết định 1381/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Tiền Giang đối với ông Dương Minh Điều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, để nhận nhiệm vụ mới; ông Nguyễn Chí Phi, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên