(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế vào 8h00 ngày 16/12/2019.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị chu đáo, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; thảo luận những vấn đề cụ thể.

Minh Hiển

 

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , doanh nghiệp