(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hòa Bình là cấp quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Minh Hiển